âveyyâh ~ آوَيَّاهُ

Kamus-ı Muhit - آوياه maddesi

أَوْهِ [evhi] (جَيْرِ [ceyri] ve حَيْثُ [ḩayšamp;u] ve أَيْنَ [eyne] veznlerinde) ve

آهِ [âhi] (hemzenin meddi ve hâ’nın kesriyle) ve

أَوِّهِ [evvihi] (hemzenin fethi ve vâv-ı müşeddedenin kesriyle) ve

أَوِّ [evvi] (hemzenin fethi ve bilâ-hâ΄ vâv-ı müşeddedenin kesriyle ki hâ΄ mahzûftur) ve

أَوَّهْ [evveh] (hemzenin ve vâv-ı müşeddedenin fethi ve hâ’nın sükûnuyla) ve

آوُوهُ [âvûh] (طَالُوتُ [ṯâlût] vezninde) ve

آهٍ [âh] (elifin meddi ve hâ’nın münevvenen kesriyle) ve

آوٍ [âv] (hemzenin meddi ve vâv’ın münevvenen ve bilâ-tenvîn kesriyle) ve

أَوَّتَاهُ [evvetâh] (hemzenin ve vâv-ı müşeddedenin fethi ve tâ΄ ziyâdesiyle) ve

آوَيَّاهُ [âveyyâh] (hemzenin meddi ve vâv’ın fethi ve yâ-i müşeddede ziyâdesiyle ki mecmûʹu on üç lügattir) Bir kelimedir ki şikâyet ve teveccuʹ ʹindinde yaʹnî gam ve endûhtan şikâyet vaktinde, kezâlik hasta oldukta yâhûd bir ʹuzv derd-nâk olup ağrıdıkta tefevvüh olunur, lisânımızda âh ile ve uh ile ve uf ile taʹbîr olunur.

Sıradaki Maddeler

Arama ekranı

Sitemizde detaylı hızlı ve kolay arama ekranı