İyâd ~ إِيَادٌ

Kamus-ı Muhit - إياد maddesi

اَلْإِيَادُ [el-iyâd] (كِتَابٌ [kitâb] vezninde) Âlet-i te΄yîd ve medâr-ı takviyet olan şeye denir. Ve hısn ve maʹkıl ve perde ve kenef ve havâ΄ ve melce΄ maʹnâlarına istiʹmâl olunur. Ve menîʹ ve hasîn dağa ıtlâk olunur. Ve şol toprağa ıtlâk olunur ki havuzun ve çadırın dâ΄iren-mâ-dâr çevresine dökerler, tâ ki kuvvetiyle havuzun suyunu taşraya cereyândan ve yağmurun suyunu çadıra duhûlden menʹ eyleye. Ve etrâfından mürtefiʹ olan kumluğa denir. Ve ʹaskerin sağ koluna ve sol koluna ıtlâk olunur; ikisine إِيَادَانِ [iyâdân] denir; yukâlu: كَرَّ عَلَى إِيَادَيِ الْعَسْكَرِ وَهُمَا جَنَاحَاهُ Ve

إِيَادٌ [İyâd] Meʹad kabîlesinden münşaʹib bir cemâʹat adıdır. Ve pek çok develere ıtlâk olunur. Mü΄ellifin وَكَثْرَةُ الْإِبِلِ kavli وَالْإِبِلُ الْكَثِيرَةُ sebkindedir.

Vankulu Lugatı - إياد maddesi

اَلْإِيَادُ [el-iyâd] (hemzenin kesriyle) Şol toprağa derler ki havuzun yâhûd çadırın etrâfına dökerler, tâ ki kuvvetiyle havuzun suyunu yâhûd çadırdan yağmur suyunu menʹ ede. Ve

إِيَادٌ [İyâd] Meʹad’dan bir kabîlenin ismidir. Ve ʹaskerin sağ koluna ve sol koluna dahi إِيَادٌ [iyâd] derler.

Sıradaki Maddeler

Arama ekranı

Sitemizde detaylı hızlı ve kolay arama ekranı